logo (1)

سواد و آلزایمر

آلزایمر

سواد و آلزایمر

بی سوادی، خطر دمانس و مسیرهای شناختی در سالمندان با سطح تحصیلات پایین /آلزایمر
علیرغم اینکه امروزه بی سوادی رو به کاهش است، اما میزان آن حتی در جوامع پیشرفته همچنان بالا است. برای مثال در کشور امریکا ۳۲ میلیون فرد بزرگسال بدون سواد زندگی می کنند.

مطالعات اپیدمیولوژی بیان می کنند که بی سوادی یا کم سوادی با افت شناخت ارتباط دارد.

در یک مطالعه ۹۸۳ سالمند ۶۵ ساله و بالاتر با میزان تحصیلات چهار سال و کمتر به مدت تقریبا سه سال از نظر شناختی پایش شدند.

در آغاز مطالعه میزان سواد بر اساس گزارش فردی تعیین شد، همچنین تمام شرکت کنندگان در ابتدا و در طول مطالعه از نظر دامنه های شناختی (زبان، حافظه و دید فضایی) ارزیابی شدند.

.

در ابتدای مطالعه، شیوع دمانس در بیماران بدون سواد تقریبا سه برابر شیوع در شرکت کنندگان با سواد بود. آلزایمر

در طول مطالعه، افراد بدون سوادی که دچار دمانس شدند (در ابتدای مطالعه دچار دمانس نبودند) تقریبا دو برابر افراد دارای سواد بود.

بیماران بدون سواد از نظر حافظه، زبان و عملکرد دید فضایی نمرات پایین تری نسبت به افراد با سواد دریافت کردند. اما سرعت افت شناخت آنها تفاوت معنی داری با افراد باسواد نداشت.

این مطالعه بیان می کند بی سوادی به طور مستقل با افزایش خطر شیوع و بروز دمانس همراه است. این مسئله ممکن است ناشی از عملکرد شناختی پایین تر باشد. اما سرعت افت شناخت با سطح تحصیلات مرتبط نبود.

منابع مرتبط:

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2333721418812246

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منو
بستن

سبد خرید

بستن

بستن

دسته بندی ها

فرم جستجو

Call Now Button