: دسته بندی مقالات

sdsdsd

دیسلکسیا چیست؟

اختلال دیس لکسیا چیست؟ تأخیر در یادگیری خواندن معمولاً جزئی از طیف اختلالات یادگیری است. این اختلال را اینگونه میتوان تع...

ادامه مطلب

نقش تغذیه در اضطراب

نقش تغذیه در اضطرابطبق اعلام انجمن افسردگی و اضطراب آمریکا، ٤٠ میلیون نفر از مردم این کشور درگیر این عارضه روانی هستند.ب...

ادامه مطلب

اعتیاد به بازی های کامپیوتری

سازمان بهداشت جهانی،اعتیاد به بازیهای کامپیوتری رو رسمادرفهرست بیماریهای اختلال درسلامت روان قرار داداین سازمان گفته، ای...

ادامه مطلب

نحوه رفتار با افراد درونگرا و درک آنها

بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی در مورد اینکه درون گرایی چیست و چطور می توان با یک فرد درون گرا ارتباط خوبی برقرار کرد...

ادامه مطلب

بیش فعالی ADHD

انواع کودکان بیش فعال:بیش فعالی دارای ویژگی های بارزی است که شامل پرتحرکی، کمبود توجه و تمرکز، بروز اعمال ناگهانی و غیرق...

ادامه مطلب

نورومارکتینگ چیست؟

نورومارکتینگ چیست؟کاربرد ابزار، دست آورها، و آزمون های برآمده از رشته های علمی روان شناسی و علوم مغز و اعصاب و عصب شناسی...

ادامه مطلب