: دسته بندی روانشناسی

اسکیزوفرنیا چیست؟

اسکیزوفرنی (شیزوفرنی) یا روان گسیختگی: یک بیماری روانی است که در آن مرز میان خیال و واقعیت مخدوش می­شود. فرد مبتلا معمول...

ادامه مطلب

چگونه به شیوه درست انتقاد کنیم؟

احتمالاً شنیدن کلمات «لازمه که با هم صحبت کنیم» از زبان رییس، همسر یا دوستتان شما را به شدت دچار اضطراب می کند. اگر شما ...

ادامه مطلب

چگونه افکار منفی را از بین ببریم و تاثیرات افکار منفی بر زندگی چیست ؟

چگونه افکار منفی را از بین ببریم ؟ تاثیر افکار منفی در زندگی بر جسم و روح افراد چیست ؟ در اینجا با مقاله ای درباره خودشن...

ادامه مطلب

چرا آدمهایی را که دوست داریم از خود دور می کنیم؟

وابستگی به افرادی که مراقب ما هستند به مرور روی رفتارهای ناشی از دلبستگی ما تاثیر میگذارند. این اثرگذاری ممکن است مثبت ی...

ادامه مطلب

اعتیاد به فضای مجازی

نشانه که میگویددچار اعتیاد به شبکههای اجتماعی هستید ۱. صبحها پیش از هر کاری به سراغ شبکههای اجتماعی میروید تقریبا همهی ...

ادامه مطلب