نتیجه پژوهشی جالب در زمینه  نیاز سنجی در خانواده های دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم در ایران

براساس پژوهش دکتر ابوالفضل احیایی و روح الله فتح آبادی که در همایش ملی اختلال اتیسم، خانواده و چالش های همراه در سال 1398 منتشر شده است نیازهای والدین کودکان اتیسم به ترتیب الویت ها شامل خدمات توانبخشی، حمایت مالی، خدمات آموزشی، خدمات پزشکی، آگاهی افزایی جامعه، خدمات ورزشی-تفریحی، خدمات نگهداری، خدمات ایابوذهاب، خدمات حرفه آموزی، آموزش خانواده، خدمات روان شناختی و آموزش کارکنان است. یافته های این پژوهش می تواند مورد استفاده متخصصان و درمانگران اختلال طیف اتیسم و کارشناسان و مسئولان آموزش و پروش استثنایی و کارشناسان و مسئولان سازمان بهزیستی کشور به منظور مرتفع ساختن نیازهای خانواده های دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم مورد استفاده قرار گیرد.

Share this Post:

پست های مرتبط:

0 دیدگاه ها

ترک کردن دیدگاه