حملات پانیک چیست؟ حمله ی پانیک، هراس یا وحشتزدگی، اپیزودی ناگهانی از ترس فوقالعادهای است که واکنش بدنی شدیدی هنگامی که خطر واقعی یا دلیل ظاهری آشکار نیست، به دنبال دارد. حملات پنیک میتوانند بسیار ترسناک باشند. هنگام چنین رخدادی احساس میشود که کنترل از دست میرود، حمله ی قلبی رخ میدهد یا حتی فرد […]

ادامه مطلب ➞

10 حقیقت جالب درباره مغز زنان و مردان بسیاری از برداشت های جالب توجه درباره مغز مردان بر اساس مطالعاتی است. که روی مردان ۱۸ تا ۲۲ ساله انجام شده است. البته مغز مردان در طول عمرشان دچار تغییرات فوق العاده ای می شود. و به سرعت از یک جوان مجرد خواهان رابطه جنسی، به […]

ادامه مطلب ➞
تبلیغات سنتی

تبلیغات سنتی چیست؟ اولین مشکل ما یک تعریف از تبلیغات سنتی است. طبق یک استاندارد، تبلیغات سنتی بیشتر به محتوای یک پیام اشاره دارد تا قالب بندی آن. طبق این ساختار، یک آگهی سنتی آگهیست که تلاش واضحی برای جلب یک کاربر جهت خرید یک محصول انجام می دهد. و هدف دیگری ندارد. تبلیغات دیجیتال […]

ادامه مطلب ➞

مهارت ارتباط مؤثر مهارت ارتباط مؤثر در دسته مهارتهای متمرکز بر روابط جای میگیرد و هدف از این مهارت ارتقا کیفیت روابط میباشد. ارتباط یک نیاز بنیادین است؛ به این دلیل که هم نیازی عمومی و همگانی است و هم غیر اکتسابی است، به این معنا که این نیاز از بدو تولد با ما همراه […]

ادامه مطلب ➞

مهارت مدیریت خشم مدیریت خشم یکی از مهمترین مهارت های زندگی است، که در گروه مهارت های “متمرکز بر هیجان” قرار می گیرد. انسان ها با هشت هیجان پایه پا به این دنیا می گذارند که عبارتند از ترس، شرم، غم، خشم، گناه، نفرت، شادی و محبت. این هیجان ها هم کارکرد تکاملی دارند و […]

ادامه مطلب ➞

نورومارکتینگ چیست؟ کاربرد ابزار، دست آورها، و آزمون های برآمده از رشته های علمی روان شناسی و علوم مغز و اعصاب و عصب شناسی به منظور اندازه گیری و سنجش واکنش های زیستی در مواجهه با محرک های بازاریابی (راهبردهای بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، محصولات جدید و محصولات موجود). نورومارکتینگ نوید دهنده نوع جدیدی از بازاریابی […]

ادامه مطلب ➞
بستن
منو
بستن

سبد خرید

بستن

بستن

دسته بندی ها

Call Now Button