باورهای غلط

باورهای غلط که اگر با آنها زندگی کنیم دچار مه مغزی میشویم تعاملاتی که ما در طول روز انجام می دهیم می توانند هم در آینده ما و هم در زندگی شخصی ما تاثیر گذار باشند. حال فرض کنید این تعاملات بر اساس باورهای غلط شکل گرفته باشند که در نتیجه این باورها باعث خواهند […]

ادامه مطلب ➞
تاثیر دعا در مه مغزی

آیا از تاثیر دعا در مه مغزی اطلاع دارید؟ ارتباط برقرار کردن همیشه برای رفع نیازهای مختلف نیست بلکه ارتباط برقرار کردن میتواند به معنای تخلیه ی بار سنگین روانی از ذهن می باشد. دعا یکی از بهترین راهکارها برای تخلیه ی فشار ها و استرس های مختلفی است که در طول روز متحمل می […]

ادامه مطلب ➞
اضطراب و مه مغزی

اضطراب و مه مغزی بعد از ابتلای افراد به ویروس کرونا خطرناک تر هستند به طور معمولی و طبیعی در بسیاری از شرایطی که باعث به وجود آمدن اضطراب می شوند، مه مغزی نیز ایجاد می شود ولی اگر این اضطراب و مه مغزی برای تان همیشگی شد، یعنی به طوری که در انجام امورات […]

ادامه مطلب ➞
راه پایان دادن به مه مغزی

آیا می خواهید راه پایان دادن به مه مغزی را بدانید؟ کسانی که میانسالی را رد کرده اند به خوبی می دانند که دیگر مانند گذشته در یادگیری مطالب سریع نیستند و حافظه ی خوبی مانند جوانی ندارند. این تغییرات فیزیولوژی میتوانند اتفاقات غم انگیزی را برایمان به وجود بیاورند. برای مثال می توانند مه […]

ادامه مطلب ➞
نیروی گذشته

نیروی گذشته شما را به مه مغزی فرا میخواند شما با توجه به چه نیرویی زندگی می کنید؟ آیا گذشته را در نظر دارید و با نیروی گذشته زندگی می کنید یا در لحظه ی حال زندگی می کنید؟ نگرش هر فرد باعث می شود تا ذهنش دچار گرداب گذشته بشود یا محبت زمان حال […]

ادامه مطلب ➞
ترس از ازدواج

آیا ترس از ازدواج منجر به مه مغزی می شود؟ ترس همیشه در موضوعات مختلف وجود دارد و همواره با اشکال مختلف آن در زندگی همراه هستیم. اما موضوعی که این ترس را حائز اهمیت می‌ کند و بلکه آن را برایمان تبدیل به موضوعی خطرناک میکند، ترس بیش از اندازه است. مثلاً در موضوع […]

ادامه مطلب ➞
باورهای منفی

باورهای منفی یا همان مه مغزی را چگونه از بین ببریم؟ همیشه اینگونه نیست که شرایط و عوامل خارجی مه مغزی را برای افراد مختلف ایجاد کنند، بلکه در بیشتر اوقات باور هایی وجود دارند که عامل ایجاد کردن مه مغزی می شوند. باورهای منفی یکی از اعتقادات بسیار مضری است که می تواند آرزوها […]

ادامه مطلب ➞
خشم

چگونه عدم کنترل خشم به مه مغزی ختم می شود؟ خداوند غریزه های متفاوتی را در وجود ما انسان ها قرار داده است. هر کدام از این غریزه ها با هدف های خاصی به ما کمک می کنند. برای مثال غریزه ی خشم و عصبانیت برای اوقاتی است که ما نیاز به دفاع از جان […]

ادامه مطلب ➞
زندگی

داشتن رابطه ی نابرابر در زندگی به طور وحشتناکی مه مغزی ایجاد می کند واقعاً زندگی چیست و چه معنایی دارد؟ بسیاری ها تا این سوال را می خوانند به این موضوع فکر می کنند که قرار است تا گوینده ها در مورد فلسفه، جهان هستی و مسائلی از این قبیل صحبت کنند، اما این […]

ادامه مطلب ➞
مراقبت از عشق و زندگی

چگونه با مراقبت از عشق و زندگی دچار مه مغزی نشویم؟ زندگی میتواند طعم شیرین نبات یا طعم زهر گونه ی رفتار های مختلف در زندگی باشد. دو عامل این اتفاق را رقم می زنند. آیا میدانید این دو عامل چیست؟ احتمالاً در ذهنتان پاسخ هایی خطور کند اما آن پاسخی که مقصود ما می […]

ادامه مطلب ➞
بستن
منو
بستن

سبد خرید

بستن

بستن

دسته بندی ها

Call Now Button